ชื่อ ทดลองเพิ่มสมาชิก ทดลองเพิ่มสมาชิก
สังกัด
หน่วยงาน 
กรุณาตรวจสอบข้อมูลยาในข้อ 9 Appendix 2 เพื่อประโยชน์ในการรับค่าตอบแทนจาก สปสช
ดัง visit ดังต่อไปนี้อาจจะมีปัญหา คลิ๊กที่วันที่มาทำการรักษา ด้านล่าง
ASTHMA
ลำดับที่ HN DVISIT
COPD
ลำดับที่ HN DVISIT
 
จำนวนผู้เข้าชม Personal Portal = ครั้ง รับ "Private Message" = 0 ข้อความ (ได้เปิดอ่านแล้ว 0 ข้อความ)
จำนวนผู้เข้าชม Blog = 366 ครั้ง รับหนังสือราชการ = 0 ฉบับ (เปิดอ่านแล้ว 0 ฉบับ)
จำนวนกิจกรรมที่ได้บันทึกใน MyDiary = 0 กิจกรรม จำนวนบทความที่ได้สร้างโดย MyArticle = 4 บทความ
 
Copyright ฉ 2006. Easy Asthma Clinic, Khon Kaen University.All Rights Reserved