ประชุมวิชาการเรื่อง “The Quality of Asthma & COPD management For Admission rate

โดย Web Administrator Web Admin

Post : 07/08/2558 13:58      Last Update: 01/10/2558 17:58
 
     

เรียนเชิญ พี่ๆ น้องๆ ชาว EACC ทุกท่าน  เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง “The Quality of Asthma & COPD management For Admission rate near Zero” จ้า ใกล้ที่ไหน เชิญเลือกเลยจ้า

 

- วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมมอดินแดง  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     เอกสารการบรรยาย1 คลิก http://eac2.dbregistry.com/site_data/dbregistry_eac/message_post/999999/files/Adult%20asthma%20by%20Aj%20Suraphan.pdf

     เอกสารการบรรยาย2  คลิก http://eac2.dbregistry.com/site_data/dbregistry_eac/message_post/999999/files/Asthma%20%26%20COPD%20by%20NHSO.pdf

     เอกสารการบรรยาย3  คลิก  http://eac2.dbregistry.com/site_data/dbregistry_eac/message_post/999999/files/Common%20Common%20pitfalls%20by%20Aj%20Seksan.pdf

     เอกสารการบรรยาย4  คลิก  http://eac2.dbregistry.com/site_data/dbregistry_eac/message_post/999999/files/COPD%20by%20Aj%20Watchara.pdf

     เอกสารการบรรยาย5  คลิก http://eac2.dbregistry.com/site_data/dbregistry_eac/message_post/999999/files/Pediatric%20asthma%20by%20Aj%20Jamaree.pdf

 

- วันที่ 18 สิงหาคม 2558 ห้องบุษราคัม ชั้น 3 โรงแรมสระบุรีอินน์ อ.เมือง จ.สระบุรี

          เอกสารประกอบ คลิก http://eac2.dbregistry.com/site_data/dbregistry_eac/message_post/999999/files/invet_saraburi.pdf

- วันที่ 24 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเดอะไทด์รีสอร์ท จ.ชลบุรี

          หนังสือเชิญ  คลิก  http://eac2.dbregistry.com/site_data/dbregistry_eac/message_post/999999/files/invet%20chonburi%20_58.pdf

          กำหนดการ + ใบตอบรับ คลิก http://eac2.dbregistry.com/site_data/dbregistry_eac/message_post/999999/files/agenda%2Bconfirm%2058.pdf

- วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมโกลเดนซิตี้ จ.ราชบุรี

          หนังสือเชิญ  คลิก http://eac2.dbregistry.com/site_data/dbregistry_eac/message_post/999999/files/invet%20ratchaburi_58(1).pdf

          กำหนดการ  คลิก http://eac2.dbregistry.com/site_data/dbregistry_eac/message_post/999999/files/2_%20Agenda_ratchaburi.docx

          ใบตอบรับการประชุม  คลิก  http://eac2.dbregistry.com/site_data/dbregistry_eac/message_post/999999/files/confirm%20ratchaburi.doc

 

วันที่ 8 กันยายน 2558 ณ ห้องพลับพลึง ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก

         หนังสือเชิญ  คลิก  http://eac2.dbregistry.com/site_data/dbregistry_eac/message_post/999999/files/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8Dnhso2_58.pdf

         กำหนดการ  คลิก  http://eac2.dbregistry.com/site_data/dbregistry_eac/message_post/999999/files/Agenda_pudthachinnarat.pdf

         ใบตอบรับการประชุม  คลิก http://eac2.dbregistry.com/site_data/dbregistry_eac/message_post/999999/files/confirm%208%20aug%2015.docx

 

- วันที่ 9 กันยายน 2558 ณ ห้องศรีสุโขทัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

       หนังสือเชิญ  คลิก http://eac2.dbregistry.com/site_data/dbregistry_eac/message_post/999999/files/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8Dnhso2_58(1).pdf

      กำหนดการ  คลิก  http://eac2.dbregistry.com/site_data/dbregistry_eac/message_post/999999/files/Agenda_sukhathai%209%20aug%2015.docx

     ใบตอบรับการประชุม  คลิก  http://eac2.dbregistry.com/site_data/dbregistry_eac/message_post/999999/files/confirm%20sukhothai%209%20aug%2015.docx

 

- วันที่ 16 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพุธ ฐานิโย ชั้น9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

 

- วันที่ 23 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลอุดรธานี

            หนังสือเชิญ  คลิก  http://eac2.dbregistry.com/site_data/dbregistry_eac/message_post/999999/files/invet%20udon%2023%20sep%2015.pdf

            กำหนดการ  คลิก  http://eac2.dbregistry.com/site_data/dbregistry_eac/message_post/999999/files/Agenda_udon%2023%20sep%2015.pdf

            ใบตอบรับการประชุม  คลิก  http://eac2.dbregistry.com/site_data/dbregistry_eac/message_post/999999/files/confirm%20udon%2023%20sep%2015.doc

- วันที่ 21 ตุลาคม 2558 จ.อุบลราชธานี

 

- วันที่ 28 ตุลาคม 2558 จ.สงขลา

 

 


สงวนลิขสิทธิ์เนื้อหาบทความ©Web Administrator Web Admin

     
 

เชิญแสดงความเห็น

คำตอบ หรือ ข้อคิดเห็น
Verify text
dbregistry_eacติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL ที่ Local ไม่ได้