แจ้งเปลี่ยนแปลง DX.ผู้ป่วย จาก asthmaเป็น COPD
 
 
 
แสดงความคิดเห็น
เรื่อง
ความคิดเห็น
dbregistry_eacติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL ที่ Local ไม่ได้